LV | RU

Apdrošināšanas brokeri

Visi apdrošināšanas veidi - Jūs izvēlaties vajadzīgo tieši Jums. Visas cenas var redzēt uzreiz – Jūs izvēlaties labāko, visi apdrošināšanas nosacījumi – Jūs saņemsiet profesionālas konsultācijas un atbildes uz jautājumiem. "Vingo Insurance Services" piedāva arī aizraujošas akcijas.

Noteikumi

 

WWW.BROKER24.LV portalā  Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises iegādes Lietošanas noteikumi

Portāla darbību nodrošina VIS BROKERHOUSE SIA, kura darbojas saskaņā ar „Apdrošināšanas un Pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumu” un tās darbību uzrauga Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisija (www.fktk.lv).
 
VIS BROKERHOUSE SIA  negarantē www.octavingo.lv portāla nepārtraukto darbību bez kļūdām un/vai traucējumiem, kā arī neregulē cenu apdrošināšanas cenu politiku, jo cenas nosaka apdrošinātais. VIS BROKERHOUSE SIA  neatbild par zaudējumiem, kas var rasties transportlīdzekļa īpašniekam vai tiesīgajam lietotājam sakarā ar pasūtītās OCTA polises laicīgu neapmaksāšanu, un sakarā ar to, nestāšanos spēkā noteiktā termiņā.
 
Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS un IF Latvia Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi (OCTA) ir iespējams iegādāties tikai un vienīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00. Pārēja laikā un dienās Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS un IF Latvia OCTA polisi ir iespējams pasūtīt, saņemot priekšapmaksas rēķinu. Toties pati polise būs izrakstīta tikai nākamajā darba dienā pēc apmaksas fakta apstiprināšanas no plkst. 9:00 līdz 18:00.
 
Automatiskā polises izrakstīšana un tūlītēja spēkā stāšanās ir nodrošināta tikai un vienīgi izmantojot Hanzanet.lv apmaksas sistēmu.
Visas pārējas apmaksas sistēmas, izmantojot pārējas bankas, nenodrošina automatiskas polises izrakstīšanu un tūlītējo spēkā stāšanās. Tādējādi VIS BROKERHOUSE SIA  nenes atbildību par automašīnas apdrošināšanas spēkā neesamību!
VIS BROKERHOUSE SIA  apņēmas neizpaust transportlīdzekļa īpašnieka personas datus vai citu konfedenciālo informāciju. Par konfidenciālu nav uzskatāma tāda informācija, kas ir publiski pieejama.
 
Atgādinam, ka citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu nodarījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
OCTA polišu noteikumus regulē „Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums” (LTAB mājas lapa www.ltab.lv). OCTA apdrošināšanas līguma izbeigšanu pirms termiņa nosaka minētā likuma 10. pants. Papildus info par OCTA sistēmu, bonus-malus un citiem jautājumiem saistībā ar OCTA var iegūt -  www.ltab.lv.

 

Sadarbības partneri: