LV | RU

Apdrošināšanas brokeri

Visi apdrošināšanas veidi - Jūs izvēlaties vajadzīgo tieši Jums. Visas cenas var redzēt uzreiz – Jūs izvēlaties labāko, visi apdrošināšanas nosacījumi – Jūs saņemsiet profesionālas konsultācijas un atbildes uz jautājumiem. "Vingo Insurance Services" piedāva arī aizraujošas akcijas.

Viss par VIS BROKERHOUSE

      VIS BROKERHOUSE SIA (iepriekš SIA “Vingo Insurance Services”) ir reģistrēta Finansu un Kapitāla Tirgus Komisijā kā apdrošināšanas brokeru sabiedrība 2009.gada 09. septembrī, lai sniegtu Latvijas Republikas un ārvalstu fiziskām un juridiskām personām profesionālus un kvalificētus apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus.


      Mūsu darbības pamatmērķis ir pārstāvēt klientu intereses sadarbībā ar apdrošināšanas kompānijām un sniegt neatkarīgu profesionālu palīdzību visos ar apdrošināšanu saistītajos jautājumos. Jebkuram uzņēmumam, kā arī jebkuram cilvēkam, izmantojot apdrošināšanas pakalpojumus, ir svarīgi nodrošināt naudas līdzekļu efektīvu izmantošanu, iegādājoties apdrošināšanas aizsardzību, atbilstoši savam vajadzībām un vēlmēm. 
VIS BROKERHOUSE SIA ir gatavs uzņemties šīs rūpes, maksimāli samazinot Jūsu risku un ekonomējot Jūsu laiku un naudu. SIA “Vingo Insurance Services” piedāvā Jums savus pakalpojumus uz pastāvīga sadarbības līguma pamata visos ar apdrošināšanu saistītos jautājumos.


      
VIS BROKERHOUSE SIA veic visa apdrošināšanas procesa uzraudzību un sniedz profesionālas konsultācijas ar apdrošināšanu saistītajos jautājumos, piemēram - klienta interesēs veic riska izvērtēšanu, apdrošināšanas līguma sagatavošanu, kā arī aizstāv klienta intereses tā darbības laikā. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, brokeris palīdz klientam saņemt pareizu un savlaicīgu apdrošināšanas atlīdzību.  


      Viena no būtiskākajām brokera darbības priekšrocībām ir tā, ka brokera pakalpojumi nesadārdzina apdrošināšanu – atlīdzību par savu darbu brokeris saņem tikai un vienīgi no klienta izvēlētās apdrošināšanas sabiedrības. Minētā summa nepalielina tarifa likmi klientam, bet samazina to administratīvo līdzekļu daudzumu, kas paliek apdrošināšanas sabiedrības rīcībā. Savukārt profesionāla brokera pieeja līguma slēgšanā, kā arī vairāku piedāvāto variantu izvērtēšana, dod iespēju nopirkt drošāku un lētāku apdrošināšanu.

 

  • VIS BROKERHOUSE SIA nav saistīta ne ar vienu no apdrošināšanas sabiedrībām un, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, objektīvi pārstāv klienta intereses arī atlīdzības izmaksas jautājumos.
  • VIS BROKERHOUSE SIA strādā sertificēti brokeri, kuri gadiem pelnīja autoritāti apdrošināšanas sferā. Darba pieredze uzņēmuma apdrošināšanā darbiniekiem ir vairāk nekā 10 gadi.
  • VIS BROKERHOUSE SIA brokeri vairākus gadus veiksmīgi sadarbojas un izvieto klientu riskus netikai Latvijas, bet arī ārvalstu apdrošināšanas sabiedrībās.
  • VIS BROKERHOUSE SIA pakalpojumus izmanto vairāk nekā 1200 klientu, tai skaitā  lielie, vidējie un mazie uzņēmumi, kā arī privātpersonas.
  • VIS BROKERHOUSE SIA civiltiesiskās atbildības limits sastāda EUR 1 680 300,- kas atbilst Eiropas Savienības direktīvas „Par apdrošināšanas starpniecību” 4. panta trešās daļas prasībām, kas nosaka, ka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem pašiem jābūt apdrošinātiem profesionālo zaudējumu segšanai visā Eiropas Savienības teritorijā vai arī jāpastāv citai pielīdzināmai garantijai par atbildību, kāda varētu rasties no profesionālas paviršības, un šādas apdrošināšanas vai garantijas summai jābūt vismaz 1 120 200 eiro par katru prasību, bet kopā 1 680 300 eiro gadā par visām iespējamām prasībām.
  • VIS BROKERHOUSE SIA piedāvā izdevīgu sadarbību visos patreiz Latvijā pieejamajos apdrošināšanas veidos, tajā skaitā:

Autotransporta apdrošināšana, īpašuma apdrošināšana, nelaimes gadījumu, veselības un dzīvības apdrošināšana, kravu apdrošināšana, dažāda veida civiltiesiskās (vispārējās un profesionālās) atbildības apdrošināšana, finansu risku un uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana, kā arī citi apdrošināšanas veidi.
Mēs sadarbojamies ar vadošajām apdrošināšanas sabiedrībām Latvijā: Baltas PZU grupā, Baltijas Apdrošināšanas Nams, ERGO grupa, Gjensidige Baltic, If Latvija, Seesam Latvija, Compensa Life Latvia, ERGO Latvija dzīvība, SEB Dzīvības apdrošināšana, Lloyd`s.

  • VIS BROKERHOUSE SIA brokeriem ir liela pieredze kā privātpersonu tā arī lielo korporatīvo klientu līgumu ilgtermiņa apkalpošanā. Lai veiksmīgāk un produktīvāk veiktu līgumu apkalpošanas procesu VIS BROKERHOUSE SIA ir izstrādāta speciāla metodika, kuras stūrakmeņi ir individuāla brokera pieeja katram klientam. Ir izveidotas telpas šo klientu apkalpošanai, kā arī speciālas, tikai VIS BROKERHOUSE SIA īpašumā esošas datorprogrammas. Lai veiksmīgi īstenotu dažādus projektus, katram individuālam, projektā iesaistītam, brokerim ir pieejami visi uzņēmumā rīcībā esošie resursi ieskaitot visas komandas atbalsts.

 

 
sertifikats vingosertifikats vingosertifikats vingo
 
 
Mūsu darbalaiks:
Darba dienas no 9:00 līdz 18:00
Sestdienā, svētdienā  brīvas dienas

 

SIA “Vingo Insurance Services” 2010. gada pārskats:  ielādēt

SIA “Vingo Insurance Services” 2011. gada pārskats:  ielādēt.

SIA “Vingo Insurance Services” 2012. gada pārskats:  ielādēt 1, ielādēt 2 .

Sūdzības anketa:  ielādēt.

Sadarbības partneri: